Design och utveckling av webbaserade system

IT-Up2you

Vi är ett IT konsult företag som erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling.

Vi fokuserar på design och utveckling av webbaserade system, applikationer och produkter.

Vi har erfarenhet och kompetens att utveckla allt från användargränssnitt till lagring i databaser och allt där emellan.

Våra kunder är företag som utvecklar avancerade system, applikationer och produkter med webbgränssnitt.

Tjänster

IT-Up2you erbjuder olika konsulttjänster, enstaka och längre uppdrag, mindre och mer omfattande tjänster.

Exempel på tjänster

Val av teknik, ramverk och plattform

Förstudie, kostnader och tidsplaner

Prototyper

Användargränssnitt

Full-stack utveckling alla lager

Problemlösning

Exempel på plattformar och tekniker

LINQ, Bash, Nginx, Atom, Bower, Gulp, JSON, Bootstrap, ServiceStack, OrmLite, Redmine, WebSocket, EventSource, C#, .NET Framework, ASP.NET MVC, Visual Studio, OS X, jQuery, Ajax, CodeIgniter, Linux, Java, JSP, Servlets, SSH, DHTML, SQL, Ant, Hibernate, MySQL, Tomcat, Apache, Subversion, PostgreSQL, PHP, Windows, IIS, MS SQL Server, UML, C, C++, ASP, XML.

Om företaget

IT-Up2you är ett fritt och oberoende IT-konsultföretag som erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling.

Verksamheten startades av Bengt-Åke Larsson 2003 i den enskilda firman Up2you som ombildades till IT-Up2you AB 2018.

IT-Up2you har mer än 28 års erfarenhet av systemutveckling och mjukvarutveckling.

Vi behärskar många olika programmeringsspråk och avancerade tekniker på olika plattformar.

Vi har gedigen erfarenhet av avancerad utveckling och problemlösning i olika tekniska miljöer och sammanhang.

Vi driver ideer till handlingar och resultat.

IT-Up2you skapar värde genom teknik.

Kontakt

Bengt-Åke Larsson
CEO & Senior Software Developer

IT-Up2you AB
Mobil +46 709 528 506
bengt-ake.larsson@it-up2you.se
www.it-up2you.se